Parby

Du er her:   Hjem > Områdets historie > 1915 Børsen om A/S Stenlejerne
top
Page
 

Artikel fra Børsen, 5. marts 1915

 

 

 

 

Stenlejerne på Sjællands Odde.

 

 

 

Herom findes der i dag i ”Børsen” følgende artikel:

I efteråret oprettedes der under navnet Stenlejerne på Sjællands Odde et nyt aktieselskab med en aktiekapital på 600.000 kr. fordelt i aktier på 5000, 1000 og 500 kr.

Selskabet, der er stiftet på initiativ af den kendte fynske frøgrosserer L. E. Dæhnfeldt, har, som navnet angiver, overtaget de udstrakte Stenlejer på Sjællands Odde, hvor grosserer Dæhnfeldt allerede for en del år siden erhvervede sig et areal.

 

 

I en del år har der jo været stillet krav til Statsbanerne om at erstatte banelegemernes grusbelægning - der på mange steder forårsager en ulidelig støvplage for de rejsende - med den dyrere, men også i længden fordelagtigere skærveballast. Det ny selskab har nu ifølge fynske blade truffet overenskomst med Statsbanerne om leverance af mindst 55.000 kubikmeter skærver og ral. De indkøbte lejer, der strækker sig over adskillige hundrede tønder land, er så righoldige, at man anslår dem til gennem et tidsrum af 20 år at kunne levere det tredobbelte at det førnævnte kvantum, og selskabet agter naturligvis heller ikke at ville indskrænke sig til at være leverandør til Statsbanerne. Det årlige salg anslås til en begyndelse til 2 millioner kroner

 

 

 

 

 

 

 

Stenlejerne vil blive udnyttet på en måde, hvorved de nyeste tekniske hjælpemidler, der findes på dette område, tages i brug. Der opstilles et helt maskinanlæg på Odden, og fra det øjeblik, stenene drages op fra jordens dyb og indtil de forsendes videre som knuste skærver, vil de så at sige ikke blive berørt af menneskehænder. En maskine graver dem op, en anden knuser dem, en tredie vasker dem og pr. tipvogn føres de ud til skibene, som skal føre det færdige materiale til bestemmelsesstedet. Erfaringen fra tidligere tid viser, at et havneanlæg ikke er praktisk på dette sted. Man vil derfor anlægge lange broer, der fra begge sider af Odden fører ud på det dybe vand, hvor skibene kan lægge til.

 

 

 

 

 

 

Den nye virksomhed start vil bl.a. bevirke, at der ude på Sjællands norvestlige spids rejser sig en hel lille koloni, hvor funktionærer og arbejder får deres hjem, og Statsbanerne vil ved anvendelsen af det nye ballastmateriale få brug for en forøget arbejdsstyrke på ca. 400 mand. Samtidig er det i sin tid oprettede lille dampskibsselskab Rødby Havn blevet rekonstrueret og skal overtage fragten fra Sjællands Odde; der vil straks blive sat 3-4 dampere i gang til at besørge sejladsen.

 

 

 

 

Anlægsarbejdet skal forceres så stærkt, at selskabet kan træde i i virksomhed til 1. maj. På Fyn vil udskibningsstederne blive Odense, Nyborg og Middelfart.

 
« forrige top næste »
top
Menu

 

 

 

 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

           

 

 

Login