Parby

Du er her:   Hjem > Flora & Fauna
top
Page

... om den unikke flora

 
 

I vores og i nabogrundejerforeningerne har vi en helt unik flora. Det er et helt specielt område, fordi det stort set er naturen selv, som har bestemt, hvilke blomster og planter der har taget området i besiddelse.

I omkring 100 år blev der gravet ral og grus, men for omkring 50 år siden blev denne aktivitet indstillet. Grus- , sten- og sandbunker blev fordelt som høje og volde, som er så karakteristiske i strandområdet. Der blev lavet veje og udstykket grunde til sommerhusbebyggelser. Men naturen fik nærmest lov til at passe sig selv. Det har så resulteret i et særdeles spændende og enestående botanisk område, som de fleste sommerhusområder i landet vil misunde os.                                                             --->

 

 

Vi har kun dette væld af planter, fordi jorden er næringsfattig, og for mange af disse planter vil gødning af jorden være den rene gift. Hvis man tror, man ved at gøde jorden gør noget godt for planterne, er det en meget stor misforståelse, de vil simpelthen forsvinde. Og det drejer sig om alle former for gødning lige fra påkørsel af muldjord, NPK-kunstgødning, husdyrgødning til kompost, og plantemateriale, som får lov at ligge og formulde, således også græs og afklip fra buske med mere.
Hvis jorden gødes, vil mange af arterne forsvinde. I stedet vil få, men næringskrævende og kraftigt voksende planter, komme til at dominere, som i vores område typisk vil være brændenælder og tidsler.                                                                                     --->

 

 

Derfor lad være med at plante hybenroser og havtorn på grundene, og vær forsigtig med gyvel og fyr. Men hvis man gerne vil have fyr på grunden, så plant skovfyr, med dens smukke røde og forvredne stammer.

Lad naturen selv bestemme, hvad der skal komme. Det betyder ikke, at der ikke er behov for vedligehold.                              --->

 

 

 

Aase og Thorkild Christensen

 

Det er et område, som er karakteriseret ved at være næringsfattigt, andre vil kalde det udpint. Men naturens svar på næringsfattigdom er mangfoldighed. Der er således et væld af planter i vores område, og der er registreret mere end 400 forskellige arter, og bare på vores sommerhusgrund er der fundet over 100 arter. Men ikke nok med mangfoldigheden, i vores område findes der betydelige bestande af mange planter, som i det øvrige Danmark er sjældne, såsom Gul Evighedsblomst, Dansk Astragel, Plettet Kongepen, Strand-Mandstro med flere. Men man kan også glæde sig over, Knoldet Mjødurt, Blåmunke, Blodrød Storkenæb og mange flere. Desuden har vi store bestande af Hedelyng og Revling.

<---

En anden trussel mod vores blomsterrigdom er overgroning af især hybenrose (Rosa rogusa), havtorn, gyvel, og fyr. Af disse er de to førstnævnte specielt svære at bekæmpe, fordi de kan formere sig ved jordstængler. Begge arter breder sig desværre i vores område. Gyvel er lettere at bekæmpe, de skal skæres lige over jordoverfladen, så skyder de ikke igen, og fældning af fyr er heller ikke det store problem. Men det bedste vil simpelthen være at fjerne alle de nye små gyvel- og fyrreplanter, mens de er helt små. 
<---

Hvis man kun slår græs en eller to gange om året, så riv græsset sammen, og kør det på Genbrugspladsen sammen med andet plantemateriale og grenafskæringer, og lad være med at fremstille kompost. Kør det, der ikke kan fjernes med renovationen, på Genbrugspladsen.

Vi skal naturligvis ikke bestemme eller sætte os som dommere over, hvordan sommerhusgrunde skal være. Nogle vil måske gerne have en køkkenhave, andre blomsterbede og eksotiske planter og træer. Men hvis man ønsker en ”naturlig natur” med artsrigdom, som den, vi i langt overvejende grad stadigvæk har, er der en række regler, som skitseret ovenfor, man bør overholde.

 
« forrige top næste »
top
Menu

 

 

 

 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

           

 

 

Login