Parby

Du er her:   Hjem > Arkiv > 2012 Februarbrev
top
Page

 

 
 

Februar 2012

Kære medlemmer.

 

Selvom vi bestræber os på at orientere jer løbende via hjemmesiden, så vil vi godt give jer en orientering om ”rigets forfatning”.

Vinteren er forhåbentlig ved at gå på hæld. En mild start er blevet afløst af bidende kulde, og vores område har været henlagt i sne og kraftig frost. Bugten har været helt tilfrosset, og med mange flotte isskruninger. I forgangne uge blev der observeret sæler ude på spidsen og flere tusinde fugle ude i vandet.

 

Vi håber alle har sørget for behørig lukning af vandet. Skulle man ikke vide det, så sidder der en aftapningshane i brønden, hvor vandet delvist fjernes fra rørene, og risikoen for skader minimeres.

 

I den frosne jord ligger noget meget spændende og spirer. Igen i år vil en fantastisk unik flora dukke op af jorden. Læs hvor spændende, i appetitvækkeren på vores hjemmeside. Men på den kommende generalforsamling, vil Aase og Thorkild Christensen, der har kortlagt floraen på Odden, give en interessevækkende præsentation af mangfoldigheden i vores flora.

 

Vores veje er i rimelig god stand. Flere steder er der huller. Men med fornuftig langsom kørsel, giver det ikke nogle større problemer. Skulle forholdende blive for udfordrende, når vejene tøs op, så vil vi foretage en nødtørftig udbedring. Renovering vil først ske til foråret.

 

Området er sidste år blevet ”klippet godt til”, så der er fremkommeligt alle steder.

 

Der skal indbetales kontingent for 2012. Normalt er det foregået på traditionel vis med giro/bankoverførsel. Vi har besluttet at gå over til PBS, hvorved både medlemmer og bestyrelse får det væsentligt nemmere. Desværre er det praktiske lidt forsinket. Men vi forventer, at vi kan udsende de præcise detaljer indenfor meget kort tid.

 

Flere grundejere mangler fortsat at fjerne mindre – eller – større stakitter omkring deres grunde. Vi vil gerne opfordre til, at man hurtigst muligt respekterer trufne beslutninger.

 

Bestyrelsen anvender fortsat meget tid på dialog omkring vores deklarationer. Vi skal igen opfordre til, at man inden bygning, tilbygning eller ombygning nøje forholder sig til de gældende regler. Det er, og vil aldrig blive lettere med forladelse end tilladelse.

 

Vi har været i dialog med politi og kommune omkring hastigheden på Gnibenvejen. Efter nedtagningen af 60 km skiltene, kan man konstatere en mærkbar stigning i hastigheden. Eneste angivelse af hastigheden er de to byskilte ved indkørsel til vejen. Dem ser mange ikke, og endnu flere respekterer dem ikke. Desværre har man ikke ønsket at gøre noget ved sagen. Til trods for de meget vanskelige oversigtforhold ved udkørsel fra de fleste veje langs Gnibenvejen.

 

Af lokale tiltag kan vi oplyse, at Olgas butik foreløbigt har genåbnet sit cafeteria, og ifølge opslag skulle kiosken snart følge med. Der er nye ejere i etablissementet.

 

Sidst, men ikke mindst, vil vi bringe vores generalforsamling i erindring. Den afholdes den 5. maj i Odden Forsamlingshus kl. 10, og afsluttes med den sædvanlige hyggelige frokost.

 

Skulle nogen ønske at fremsende forslag til generalforsamlingen, modtager vi det gerne senest 1. april, jfr. vores vedtægter.

 
« forrige top
top
Menu

 

 

 

 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

           

 

 

Login