Odsherred Kommune har et rigtig godt kort på: http://netkort.odsherred.dk/

 

Søg Klik på 'Søg' for at finde en adresse.

 

Matrikelkort På matrikelkortet ses skellene for hver matrikel. 

 

Værktøjer   Under 'Værktøjer' er der mulighed for at måle afstande på kortet.

Klik fra punkt til punkt. Afstanden mellem punkterne vises nu som en rød linje (2) og længdeangivelsen kan aflæses ved (3) som en omtrentlig længde.

Klik på alle grundens hjørner, og arealet vises.
 

 

Find skelpæl (Eksempel) Skelpælen ved rød pil kan ikke findes. De to ved sort pil er fundet. Mål på kortet viser at afstanden fra den øverste skelpæl skal være ca. 36 m.

Markér de 'sorte' skelpæle, så det er muligt at konstatere, hvor skellet er - mål 36 m fra den øverste - så er man tæt på skelpælen, og kan begynde at søge her. 

 

Stikveje Stikvejene slutter med en trekant, hvor alle tre sider (for det meste) er lige lange! 

Netkort stikvejene trekant.jpg